2018-05-21

Cennik usług świadczonych przez ZWiK

Cennik usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o.

Lp.

NAZWA SPRZĘTU

J.M.

CENA NETTO (zł.)

1

Samochód do 3,5 tony

m-g

41,00

2

Samochód do 3,5 tony

1km

1,50

3

Samochód SCK 3 WUKO (dojazd+praca+powrót)

m-g

256,20

4

Ciągnik z przyczepą / kosiarką

m-g

49,00

5

Koparko-ładowarka HSW (dojazd+praca+powrót)

m-g

84,50

6

Koparko-ładowarka Waryński 726A (dojazd+praca+powrót)

m-g

84,50

7

Koparka kołowa MH-4 (dojazd+praca+powrót)

m-g

84,50

8

Zagęszczarka

m-g

42,50

9

Ubijak do gruntu

m-g

19,50

10

Generator dymu
+ dojazd

m-g

1km

85,00

1,50

11

Zgrzewarka do rur Ø 90, 110, 160, 225

zgrzew

35,0, -40,0, 45,0 -50,0

12

Piła do asfaltu

m-g

36,00

13

Wynajem agregatu 2 kW z obsługą

m-g

42,00

 

Lp.

NAZWA USŁUGI

J.M.

CENA NETTO (zł.)

UWAGI

1

Oplombowanie podlicznika /jednorazowo/

szt

15,00

Plus dojazd 1,5 zł/km

2

Opłata za naruszenie lub zerwanie plomb:

-gdy niezwłocznie powiadomiono dostawce

-bez powiadomienia dostawcy

 

szt

szt

 

15,00

100,00

Plus dojazd 1,5 zł/km

3

Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza

szt

34,00

Plus dojazd 1,5 zł/km

4

Wymiana wodomierza:

-uszkodzonego

- w celu przeprowadzenia ekspertyzy

 

szt

szt

 

28,00

28,00

 

Dojazd +wodomierz

Dojazd+koszt ekspertyzy

5

Nadzór wod-kan

szt

46,20

Plus dojazd 1,5 zł/km

6

Czasowy demontaż wodomierza

szt

28,00

Plus dojazd 1,5 zł/km

7

Ponowny montaż wodomierza

szt

28,00

Plus dojazd 1,5 zł/km

8

Kaucja za wypożyczenie stojaka hydrantowego

szt

100,00

Plus dojazd 1,5 zł/km

9

Montaż i demontaż stojaka hydrantowego

szt

34,00

Plus dojazd 1,5 zł/km

10

Zamknięcie dopływu wody

szt

34,00

Plus dojazd 1,5 zł/km

11

Otwarcie dopływu wody

szt

34,00

Plus dojazd 1,5 zł/km

12

Usunięcie awarii /uszkodzony wodociąg lub przyłącze, armatura/

godz

105,00

Plus dojazd 1,5 zł/km

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się